Umami Sushi - doskonałe sushi na dowóz

RODO

Polityka Prywatności

 

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest „ UMAMI SUSHI” Tomasz Czypionka z siedzibą pod adresem Katowice, ul. Piotra Ściegiennego 45.
  2. „ UMAMI SUSHI” Tomasz Czypionka przetwarza dane osobowe klientów wskazane w zamówieniu w celu jego realizacji.
  3. Przetwarzanie w.w. danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej realizacji zamówienia i podjęcia działań na żądanie klienta.
  4. W.w. dane osobowe wskazane przez klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, po czym będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jego realizacji.
  6. „ UMAMI SUSHI” Tomasz Czypionka przetwarza dane osobowe także w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa np. Ustawą o rachunkowości czy przepisami podatkowymi. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny dla wywiązania się z zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
  7. „ UMAMI SUSHI” Tomasz Czypionka przetwarza dane osobowe w celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii. Tak wskazane dane osobowe przetwarzane są dla celów niezbędnych do wykonania umowy lub ze względu na uzasadniony interes w postaci możliwości udzielenia odpowiedzi.
  8. Podanie danych osobowych dla realizacji zamówienia oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w sposób niezbędny dla realizacji wszystkich powyższych celów.
  9. Dane osobowe klientów przekazywane są podmiotom działającym na zlecenie „ UMAMI SUSHI” Tomasz Czypionka, takim jak kurier, dostawca, podmioty świadczące usługi księgowe i administracyjne, czy podmioty obsługujące płatności w celu umożliwienia realizacji płatności.
  10. Dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla wyżej wskazanych celów, dla których dane są przetwarzane.